1.      Współpraca z dziecięcym klubem sportowym
          Socatots

      Nawiązana współpraca z klubem sportowym Socatots zainspirowała nas do organizacji  cyklu olimpijek sportowych w ciągu roku szkolnego. Dotychczas zorganizowaliśmy olimpijki: jesienną i zimową. W kwietniu odbędzie się wiosenna olimpijka przedszkolna.

 Scenariusz jesiennej olimpijki przedszkolnej

 Grupa: 3,4,5,6 latki

 Data: 30.09.2013r.

 Temat: „Jesienna przedszkolna olimpijka sportowa” –

             spotkanie    integracyjne wszystkich grup przedszkolnych.

 Cele:

 • zintegrowanie dzieci z wszystkich grup przedszkolnych poprzez zabawy sportowe;
 • wdrażanie do współzawodnictwa i współdziałania;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas olimpiady;
 • wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa dzieci w imprezach sportowych.

Środki dydaktyczne: nagrody dla każdego dziecka – medale, dla każdej grupy przedszkolnej: gr I – miód, gr II – marchewki, gr III – jabłuszka, gr IV – pestki słonecznika, gr V – orzeszki, piosenka „Woogie – boogie”, przybory sportowe do konkurencji.

Metody: samodzielnych doświadczeń dzieci, zadań stawianych dzieciom do wykonywania

Formy: indywidualna i zbiorowa

Przebieg uroczystości:

1. Zgromadzenie wszystkich grup przedszkolnych na placu przedszkolnym, każda grupa niesie ze sobą flagę symbolizującą grupę.

2. Otwarcie olimpiady przez dyrektora placówki słowami: „Witam dzieci i nauczycielki, uroczyście ogłaszam I Przedszkolną Olimpiadę Jesienną za otwartą”.

3. Zabawa rozgrzewająca wszystkich dzieci z piosenką „Woogie – boogie”.

4. Złożenie uroczystego ślubowania:

 „Ślubuję – wykonywać wszystkie zabawy uczciwie.

 Nie popychać się, nie okłamywać.

 Nie płakać, jeżeli nie uda mi się wygrać.

 Ślubuję, że będę starać się wykonywać wszystkie polecenia dokładnie i do końca.” 

5. Konkurencje sportowe. Dzieci ustawiają się na wyznaczonych miejscach, na sygnał nauczyciela wykonują następujące zadania:

 • Przejście po śladach.
 • Rzuty do celu – rzut woreczkiem do obręczy (ile rzutów celnych, tyle punktów).
 • „Lisek biegnie slalomem” – bieg między pachołkami z butelką przywiązaną do nogi.
 • Skoki w workach.
 • Przejście po skakance.
 • „Przewróć – postaw”- dziecko biegnie do kartonu przewraca go , a następna osoba stawia go i wraca na  miejsce.
 • Przewlekanie szarfy.
 • Chodzenie po wysepkach.
 • Bieg dwójki dzieci z nogami związanymi szarfą.
 • „Slalom z balonem” – dwójka dzieci idzie do wyznaczonego celu trzymając balon brzuchem miedzy sobą.

 Punktacja:

1 miejsce – 4 punkty
2 miejsce – 3 punkty
3 miejsce  - 2 punkty
4 miejsce – 1 punkt

 6. „Finał” – ogłoszenie  wyników olimpiady, podziękowanie dzieciom za uczestnictwo, wręczenie medali i nagród.

                                                      Opracowała: Anna Fionik, Ewa Królikowska

 

                           Scenariusz zimowej olimpijki przedszkolnej

 Grupa: dzieci 3-,4-,5-,6- letnie

 Data: 28.02.2014r.

 Temat: „Zima z nas zażartowała i przed nami się schowała”

            - olimpijka przedszkolna.

 Cele:

 -rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i zwinności poprzez gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem niekonwencjonalnego sprzętu sportowego (kijki, prześcieradło, papier, dywaniki, plastikowe butelki);

-kształtowanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo w czasie przedszkolnej olimpijki;

-zdobycie i wzbogacenie doświadczeń związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego;

-rozwijanie umiejętności twórczego działania w zabawach i grach ruchowych;

-kształtowanie nawyków aktywności ruchowej, jako czynnika ważnego dla zdrowia;

 -rozwijanie zainteresowań zimowymi dyscyplinami sportowymi.

Metody: samodzielnych doświadczeń dzieci, zadań stawianych dzieciom do wykonywania

Formy: indywidualna i zbiorowa

Przebieg uroczystości:

1.  Prezentacja drużyn biorących udział w przedszkolnej olimpijce

 - każda z drużyn w kolorze grupy, z grupowym znaczkiem na tabliczce; przemarsz przy muzyce, zajęcie wyznaczonych miejsc(muzyka marszowa).

2.  Zapoznanie zawodników z organizacją i przebiegiem olimpijki – przedstawienie konkurencji i miejsc ich rozgrywania.

 • łyżwiarstwo- sala figur nie woskowych, ale łyżew figurowych - obrazek łyżwiarza
 • narciarstwo- sala im. Kamila Stocha, bo on narty kocha- obrazek narciarza
 • saneczkarstwo- sala o nazwie „Saneczkowo”, a w niej to i owo- saneczkarz
 • zabawy na śniegu- sala śniegowej zabawy wchodź proszę! bez obawy!- lepienie bałwana
 • sportowa zagadka- sala śnieżna kula- a w niej sportowa zgaduj zgadula

Przypomnienie zasad sportowej (rywalizacji) zabawy. Zapalenie olimpijskiego znicza, zaśpiewanie olimpijskiego hymnu. Rozejście się grup na określone stanowiska (czas wyznaczonych zadań w poszczególnych salach 10 min.), zmiana stanowiska (grupy przechodzą do kolejnych sal – kierunek w prawo). 

Słowa hymnu na melodię „Panie Janie”

 Rozpoczęcie:

 Olimpijki, olimpijki , biały znicz, biały znicz

 łyżwy, narty, sanki i białe bałwanki

 z nami dziś, z nami dziś.

 Zakończenie:

 Olimpijki, olimpijki, biały znicz, biały znicz,

 łyżwy, narty, sanki i białe bałwanki

 żegnam dziś, żegnam dziś.

 Konkurencje w poszczególnych salach:

 Sala „Śnieżna kula – a w niej sportowa zgaduj zgadula.

 Zagadki: dzieci losują koperty

I.Para desek wąskich, zakrzywione noski

 latem o nich zapomnisz, a gdy przychodzi zima przypomnisz (narty)

 II.Choć nie mają kół, same pędzą w dół

 lecz pod każdą górę, ciągniesz je za sznurek (sanki)

 III.Jaka osoba nos miewa taki,

 że chciałyby go schrupać sarenki (bałwan/)

 IV.Co każde dziecko ulepić może,

 gdy biały śnieżek leży na dworze (bałwan)

 V.Jaka to para, umie w zgodzie

 skakać i tańczyć tylko po lodzie (łyżwy)

 VI.Podłoga z wody, twarda jak kamień

 tańce, zawody urządzasz na niej (lodowisko)

 VII.Krążek, łyżwy, bramka, kije

 kto ten krążek w bramkę wbije? (hokeista)

 

Dokończ rymowanki (zamknięte w śnieżnych kulach):

 Sypie śniegiem, mrozem trzyma bo to groźna …………………..

 Hej koledzy, koleżanki wybieramy się na………………………….

 Na deskach zjeżdżamy serio, nie na żarty bo na nogach mamy nowe…………………..

 „Dobrze czy źle” – zabawa (informacja ukryta w lodowym soplu).

 *dzieci starsze uzasadniają odpowiedź

 -        ślizgawka na chodniku przed domem

 -        jedzenie śniegu

 -        rzucanie śnieżkami w znaki drogowe

 -        spacer po zamarzniętym stawie

 -        zjeżdżanie z górki na ulicę

 Sala „Saneczkowo”, a w niej to i owo.

 Zabawy przy pianinie z panią Izą.

 Sala łyżew (płyta CD, kijki, krążek do hokeja, ławeczka).

 1.  Jazda figurowa na lodzie (przy muzyce płyta CD).

 - na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się w pozie, w jakiej znajduje się w danym momencie

 - jazda figurowa w parach – na przerwę para zastyga w bezruchu

 2.  „Ślizgi na ławeczce” – łyżwiarstwo inaczej.

 - tor łyżwiarski (ławeczka) dzieci pokonują leżąc na brzuchu podciągając się rękoma; powrót – przejście po ławeczce

  3.  „Do jednej bramki”- turniej hokejowy.

 - bramka, w niej bramkarz z kijem hokejowym (laska)

 - dzieci wykonują po jednym strzale na bramkę (uderzając kijem w krążek hokejowy)

 Sala zabaw na śniegu (prześcieradło, kosz na śmieci, plastikowe butelki, biały papier)

 •  „Lepimy śnieżki”- formowanie kul z papieru – ze „śnieżką” siad na linii rzutu
 • „Zbijanie sopli lodu”- rzut „śnieżką” w plastikowe butelki.
 • „Rzut do śnieżnego kosza”- rzuty do celu.
 • „Tropiciele”- przejście po śladach (błąd grozi zejściem lawiny śnieżnej).
 • „Slalom gigant”- toczenie piłki między soplami.

 Sala im. Kamila Stocha (narty, zjeżdżalnia, drabinki, szarfy).

 1.  „Narciarskie ewolucje”- tor przeszkód.

 •  „Nakładamy kombinezon narciarski”- przekładanie szarfy z dołu do góry.
 • „Wejście na skocznię narciarską”- wejście i zejście po drabince.
 • „No to start”- zjazd ze zjeżdżalni.
 • „Zdejmujemy kombinezon”- przekładane szarfy z góry do dołu.
 • Łyk ciepłej herbaty……………….

 2.  Opowieść ruchowa – zabezpieczanie, smarowanie, czyszczenie wiązadeł, odpowiednie ustawienie nart.

 Po przejściu wszystkich sal drużyny gromadzą się przy olimpijskim zniczu. Umieszczenie punktów na bałwanku grupy.

 Ogłoszenie wyników, wręczenie medali, gratulacje, podziękowanie za wspólną, radosną zabawę. Wspólny śpiew hymnu olimpijskiego na zakończenie imprezy. Zagaszenie olimpijskiego znicza.

                                                             Opracowała: Ewa Kulik, Ewa Gubała 

2. Współpraca z policją ,stażą miejską i przychodnią rejonową.
   Podczas spotkań z wyżej wymienionymi instutucjami dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się na drogach, ograniczonego zaufania wobec obcych, dowiedziały się jak nalleży dbać o własne zdrowie, utwaliły numer alarmowy 112.

- spotkanie ze stomatologiem

Scenariusz spotkania

Data: 21.11.2013r.
Grupa: 3,4,5,6 latki 

Temat: Żeby zdrowy uśmiech mieć, trzeba tylko chcieć.

Cele:

 • kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy i racjonalny tryb życia, nawyku codziennego dbania o higienę jamy ustnej,
 • doskonalenie umiejętności dokładnego mycia zębów i dbałości o higienę jamy ustnej.

1.Powitanie dzieci oraz wychowawców poszczególnych grup.
2.Przedstawienie zaproszonego gościa – panią stomatolog.
3
.Pogadanka na temat zdrowia i higieny jamy ustnej:

- Dlaczego trzeba dbać o zęby?
- Jak często trzeba myć zęby?
- Co należy jeść, a czego unikać, aby mieć zdrowe żeby?
- Ile razy trzeba myć zęby?
- Jak należy myć zęby?

4.Demonstracja narzędzi używanych w gabinecie stomatologicznym.
5.Pokaz sposobu poprawnego mycia zębów.
6.Wręczenie dzieciom pasty do mycia zębów przez panią stomatolog.
7.Podziękowanie i wręczenie laurki na ręce pani stomatolog.


- organizacja konkursu "W zdrowym ciele - zdrowy duch"

      Zdobyte wiadomości  podczas  zajęć edukacyjnych, spotkań z policją i  strażą miejską  dzieci wykorzystały podczas konkursu  wiedzy o zdrowiu  „W zdrowym ciele – zdrowy duch” zorganizowanego 20 marca 2014r.   na terenie przedszkola.  W konkursie wzięły udział dzieci 5-6 letnie z naszego przedszkola i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 8.

  Celem konkursu było:

 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy – korzystanie z opieki zdrowotnej;
 • rozumienie znaczenia aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia;
 • integracja zespołów grupowych oraz społeczności przedszkolnej;
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji.

Drużyny wykazały się olbrzymią wiedzą z zakresu zdrowia. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.


3. Inne podejmowane działania

 •  nawiązaliśmy współpracę ze Studiem Artystycznym AKADA

  Teatr ARKADA przedstawił dzieciom sztukę pt. „Planeta Samozdrowie i misja generała Osiłka”, która uświadomiła naszym  pociechom,  jak ważne dla zdrowia jest aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzieci dowiedziały się również, że bezczynne przesiadywanie przed telewizorem lub komputerem źle wpływa  na ich  rozwój fizyczny i samopoczucie. Spektakl porusza kwestię umiejętnego planowania czasu wolnego.

 

<<< Powrót
Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom