1. Zajęcia dydaktyczne dotyczące roli aktywności
     
ruchowej w życiu człowieka

     Podstawą edukacji zdrowotnej dziecka jest wzbogacanie jego wiedzy o zdrowiu własnym i innych, promowanie zdrowego stylu życia. Atrakcyjne , bogate w treści zajęcia dydaktyczne organizowane w  przedszkolu kształtują u naszych wychowanków  właściwe umiejętności, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne.

Scenariusz zajęcia

Grupa: 6-latki

Data: 20.02.2014r.

Temat: Sporty zimowe – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji i wiersza

          „Kto chce jeździć razem ze mną” J. Korczakowskiej.

Cele ogólne:

 • propagowanie aktywności fizycznej;
 • zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportów zimowych;
 • uświadomienie dzieciom,  jak ważny jest ruch dla właściwego funkcjonowania organizmu;
 • wdrażanie do uczestnictwa we wspólnych zabawach.

Metody: słowna, czynna, oglądowa

Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa

Przebieg zajęcia:
1.Zabawa taneczna „Hop, skok”.
2.Słuchanie wiersza J. Korczakowskiej "Kto chce jeździć razem ze mną?"

Narty suną, sanki jadą

łyżwy znaczą ślad zygzaków.

Barwny tłumek, głośna radość,

góra rojna od dzieciaków.

Szczypią nosy, uszy palą,

twarz wesoła  i rumiana.

Z dala szosy, z drogi z dala

trwa zabawa już od rana.

-Ale śniegu!

-Pożycz sanek!

-Daj mi łyżwę chociaż jedną!

-Skocz z rozbiegu!

-Goń mnie, Franek!

-Kto chce zjeżdżać razem ze mną?

Suną narty, mkną saneczki,

w ruchu kijki, paski, sznurki.

Śmiech i żarty, czasem sprzeczki

z górki, z górki na pazurki!

3.Wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza i ilustracji:

- Kto bawił się na śniegu?
- O jakich zabawach na śniegu opowiadał wiersz?
- Jaki sprzęt wykorzystywały dzieci do zabaw (narty, sanki, łyżwy)?

4.Podpisujemy obrazek - zabawa z elementami czytania globalnego.

5.Praca w zespołach
„Slalom” – zabawa dydaktyczna
Dzieci podzielone na cztery grupy. Każda otrzymuje arkusz papieru, na którym narysowany jest slalom – trzy trasy zjazdowe, narciarzy. Na każdej trasie są chorągiewki i 3 sylwety narciarzy. Na niektórych chorągiewkach są narysowane kropki. Dzieci liczą kropki i na dole przy każdej trasie przyklejają cyfrę ile jest kropek na każdej chorągiewce. Cyfra oznacza, które miejsce ma dany narciarz. Następnie dzieci rysują drogę narciarza ciągłą linią.

6.„Na saneczkach” – zabawa ruchowa.
Dzieci dobierają się w pary, podają sobie ręce, ustawiając się "w zaprzęgi".Jedno dziecko siada na kocyku, drugie ciągnie je "na saneczkach". Na sygnał nauczycielki zmiana ról.

7. Dlaczego powinniśmy uprawiać sporty?- burza mózgów.

8.Co to znaczy „bezpieczna zabawa”? – zabawa dydaktyczna. 
Wybieranie prawidłowych ilustracji dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i omówienie ich.

9.„Rzucamy śnieżkami” – zabawa z elementami rzutu (pomoce: papierowe kule).
Dzieci podzielone na dwa zespoły ustawione naprzeciwko siebie. Na znak nauczycielki dzieci rzucają kulami w stronę przeciwnika. Wygrywa ta drużyna, po której stronie pozostało mniej kul

10.„Saneczki” – praca przy stolikach.
Wykonanie z pudełka od zapałek i kolorowego papieru sanek. Każde dziecko otrzymuje jedną część z pudełka po zapałkach – górną, którą okleja papierem kolorowym. Do bocznych ścianek przykleja płozy i zawiązuje sznurek.

                                                                                Opracowała: Anna Fionik
 

Scenariusz zajęcia

Grupa: 6-latki

Data: 17.03.2014r.

Temat: Co to jest zdrowie ? – zabawy dydaktyczne.

Cele ogólne:

 • kształtowanie postawy prozdrowotnej, poczucia odpowiedzialności za zdrowie;
 • rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, umiejętności pełnego realizowania własnych pomysłów;
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie technik twórczego myślenia oraz wykorzystania dziecięcej ekspresji.

Metody: słowna, czynna, oglądowa

Formy: zespołowa, indywidualna, grupowa.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie – dzieci zamiast swojego imienia wskazują wybraną część ciała podając jej nazwę.

2.Na tablicy zawieszone są plansze: dzieci uprawiające sport, myjące ręce, jedzące warzywa i owoce.

- Co mają ze sobą wspólnego te ilustracje?

- Jaki tytuł nadamy tym planszom?

3. Burza mózgów: „Co by było gdyby ludzie nie dbali o własne zdrowie?”(nauczycielka zapisuje odpowiedzi na dużym arkuszu szarego papieru).

4. Ludzkie ciało – rozmowa kierowana w wykorzystaniem planszy budowy człowieka.

5. „Poznajemy własne ciało” – zabawa wg W. Sherborne

- leżenie na plecach,

- "ślizganie się" w kółko na placach, brzuchu,

- siad prosty – rozcieranie i poklepywanie kolan, ud, łokci,

- marsz i bieg z wysokim unoszeniem kolan,

- marsz na sztywnych nogach,

- bieganie na gumowych kolanach,

- siad  podparty  - uderzenie o podłogę stopami (szybko, wolno),

- siad prosty rozwarty – dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie,

- zabawa „miny”

- leżenie tyłem i turlanie się.

6. Zabawa słowna „Jak być zdrowym?”

Dzieci siedzą w kręgu. Na środku leżą odwrócone litery z pierwszą literą imienia dziecka. Dziecko z telefonem wybiera literę i dzwoni do wybranego przez siebie dziecka udzielając mu rad jak ma być zdrowym np.: „Dzień dobry tu P jak Paula dzwonię do Z jak Zosia i radzę jej aby jadała surówkę i jeździła na rowerze”.

7. Nauczycielka porównuje zdrowie do pięknego drzewa i wspólnie z dziećmi tworzy makietę drzewa.

8. Praca przy stolikach.

9. Tworzenie „drzewa zdrowia” – poprzez zawieszeni liści, które wykonały dzieci.

10. Zabawa ruchowa: „Co to za czynność?”

Dzieci biegają po sali, na przerwę w muzyce nauczycielka podnosi obrazki przedstawiające czynności higieniczne – zadaniem dzieci jest odgadnięcie o jaką czynność chodzi i przedstawienie jej w formie ilustracji ruchowej.

                                                                                   Opracowała: Anna Fionik

2.Spotkanie integracyjne „Żeby zdrowe serce mieć
   trzeba tylko chcieć”

 

Scenariuszspotkania integracyjnego

Data: 14.02.2014r.

Grupa: 3,4,5,6 latki

Temat: „Żeby zdrowe serce mieć trzeba tylko chcieć” – spotkanie    
             integracyjne wszystkich 
grup przedszkolnych.

Cele:

 • nauka właściwej relacji w sytuacjach zasłabnięcia bliskiej osoby, utrwalenie znajomości numeru telefonu pogotowia, rozpoznanie, przypomnienie zachowań warunkujących prawidłowe funkcjonowanie serca (odżywianie, ruch, …); integracja całej społeczności predszkolnej, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Przebieg uroczystości:

 1. Wprowadzenie: przywitanie przybyłych dzieci, zapoznanie z tematem spotkania.
 2. Scenka rodzajowa – reakcja dzieci na oglądane zajście (wezwanie pomocy telefon na pogotowie).
 3. Wywiad lekarza z chorą, mierzenie ciśnienia, postawienie diagnozy.
 4. Zalecenia specjalisty dla osoby chorej na serce: właściwa dieta, odpowiednia porcja ruchu.
 5. Wypisanie recepty chorej i dzieciom jako profilaktyka.
 6. Zabawy i ćwiczenia ruchowe metodą stacyjną (w poszczególnych salach określone zadania do wykonania).
 7. Po wykonaniu zaleceń lekarza wizyta kontrolna – ponowne sprawdzenie stanu pacjenta: serca, jego rytmu. Postawienie diagnozy - serce zdecydowanie nabrało siły, stało się czerwone, biło rytmicznie.

„Bo by serce równo biło

trochę ruchu wystarczyło,

owoc, soczek i warzywko

niedokrwistość znika szybko"

                                            Opracowały i przeprowadziły: Ewa Gubała i Ewa Kulik

3.Inne podejmowane działania

 • Właściwych zachowań prozdrowotnych uczymy także poprzez realizację programów realizowanych przez inne podmioty. W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole uczestniczyło w realizacji następujących programów edukacyjnych:

- „5 porcji warzyw, owoców lub soku”
Przedmiotem programu jest promowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych, codziennego spożywania warzyw i owoców przez dzieci.  

- „Czyste powietrze wokół nas”
Program ten ma charakter profilaktyczny, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejetności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. 

- „Akademia Aquafresh”
W czasie realizacji  programu dzieci dowiedziały się , które prdukty żywnościowe pozytywnie wpływają na zdrowe zęby i jak należy o nie dbać.

- „Mamo, tato wolę wodę”
Celem akcji było promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania, podnoszenie poziomu wiedzy na temat właściwości wody, oraz jej  wpływu na zdrowie człowieka. 

- „Kubusiowy przyjaciel  natury”
Celem programu było zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek.

- „Szpital Pluszaka”

Program oswoił dzieci ze służbami ratunkowymi oraz wpoił zasady prawidłowego postępowania w obliczu sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 

 • W gazetce przedszkolnej „Listek Przedszkolaka” nr 2/2014 ukazał się artykuł pt: „Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym, zimowe zabawy na śniegu”             

     

<<< Powrót
Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom