1. Zabawy i zajęcia ruchowe   

     Ruch obok dotyku i innych zmysłów pierwotnych jest bardzo istotny w zdobywaniu kolejnych szczebli rozwojowych. Towarzyszy nam od narodzin aż do ostatnich chwil życia.

Podstawową formą aktywności ruchowej dzieci w przedszkolu są zabawy i zajęcia ruchowe. Dzięki nim :

 • kształtujemy u dzieci zdolność współpracy;
 • zaspokajamy ich naturalną potrzebę ruchu;
 • rozwijamy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia doskonalące wszystkie cechy motoryki (siłę, wytrzymałość, szybkość, zwinność);
 • dbamy o harmonijny rozwój układu mięśniowego i kostnego;
 • zmniejszamy ryzyko otyłości.

Wszystkim organizowanym zabawom zawsze towarzyszy radość, zadowolenie sprzyjające odprężeniu, eliminacji gniewu i agresji.
Podczas  zajęć nauczycielki wykorzystują w swojej pracy różnorodne przybory i przyrządy inspirujące dzieci do twórczej aktywności ruchowej, są to: laski, woreczki, chusty, rolki po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych, szarfy, gazety, butelki plastikowe, ławeczki, kapsle, chusta animacyjna, piłeczki pingpongowe, szczudła.

  

Scenariusz zajęcia  ruchowego dla dzieci 4-5 letnich

Grupa wiekowa: 4-5 latki

Data: 19.02.2014r.

 Temat : „Gimnastyka ważna sprawa, dla nas wszystkich to zabawa”

              zajęcia ruchowe z wykorzystaniem plastikowych butelek.

 Cele:

 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch;
 • ćwiczenia orientacyjne w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 • niekonwencjonalne wykorzystanie odpadu.

Formy: indywidulna, grupowa

Metoda: odtwórcza, intensyfikująca ruch

Środki dydaktyczne: plastikowe butelki

Przebieg zajęcia:

1. Marsz z butelkami po obwodzie koła.
2. Ćwiczenia z wykorzystaniem butelki, dzieci stoją w rozsypce, w  bezpiecznej od siebie odległości.

 -  stanie w lekkim rozkroku:

 • przekładanie butelki z ręki do ręki nad sobą, przed sobą, za plecami, pod jednym kolanem, pod drugim kolanem;
 • butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód, wyprost;
 • podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz;
 • butelka z przodu trzymana oburącz – przysiady;
 • butelka w prawej, lewej ręce – rysowanie leniwej ósemki

- siad rozkroczny:

 • butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę;
 • butelka w górze trzymana oburącz – skłon  z dotknięciem butelki do prawej, lewej stopy;

- leżenie na brzuchu:

 • ręce z butelką daleko w przód i powrót do klatki piersiowej, pilnując, aby butelka dotykała cały czas podłoża;

- leżenie na plecach:

 •  toczenie butelki po brzuchu

 3.  Zabawy  ruchowe :

 • „Pośpiesz się” – dzieci w rozsypce, każde stoi przy jednej butelce, wszyscy biegają między butelkami, starając się żadnej nie przewrócić. Na sygnał nauczycielki zatrzymują się przy najbliższej butelce. Dla jednego dziecka powinno zabraknąć butelki.
 • „Bieg slalomem” – dzieci tworzą koło,  butelki ustawione przed każdym dzieckiem. Na sygnał bieg  slalom między butelkami.
 • „Skoki pajacyków” –  ustawienie w kole, butelki przewrócone . Dzieci przeskakują butelkę rozkrokiem.
 • „Butelkowe kręgle” - butelki rozstawione – kręgle, reszta butelek służy jako rzutki.

 4. Zabawa wyciszająca i relaksująca.

Dzieci układają z plastikowych butelek dowolne kompozycje: kwiaty, figury geometryczne, słońce itp.

 

                                                                       Opracowała: Ewa Królikowska

 

Scenariusz zajęcia  ruchowego dla dzieci 5 letnich

Grupa: 4-5 latki

Data: 05.03.2014r.

Temat : Zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi z

            wykorzystaniem  ławeczek gimnastycznych. 

Cele:

 -kształcenie poczucia równowagi;

- doskonalenie umiejętności przejścia przez ławeczkę z przekraczaniem przeszkód;

- kształcenie umiejętności przeskoku obunóż przez ławeczkę;

 -kształcenie umiejętności sprawnego poruszania się w przestrzeni;

- wdrażanie do uważnego słuchania poleceń nauczycielki i dokładnego wykonywania 

  ćwiczeń.

Metody:

 • odtwórcza, intesyfikująca ruch

Formy pracy:

 • zbiorowa;
 • indywidualna

Środki dydaktyczne: ławeczki gimnastyczne, woreczki, szarfy, pachołki.

Przebieg zajęcia:

I, „Chodźmy do koła”- zabawa ze śpiewem.

 Chodźmy do koła, piosenka nas woła, wszyscy razem się zbieramy i na ciebie też czekamy, tere fere fru.

II. „Rozruszanka”- zabawa ze śpiewem rozwijająca ogólną sprawność ruchową. Dzieci stojąc w kole śpiewają piosenkę i wykonują różne ruchy zgodnie z treścią piosenki.

III.  Ćwiczenia z wykorzystaniem ławeczki gimnastycznej:

1 .Przejście  po ławeczce zwykłym krokiem, bieg z okrążeniem pachołka, powrót na koniec rzędu.

2. Przejście po ławeczce we wspięciu na palcach, zeskok z ławeczki, przeciągnięcie szarfy od dołu, okrążenie pachołka i powrót na koniec rzędu.

3. Przejście po ławeczce z woreczkiem na głowie, zeskok z ławeczki,  bieg, okrążenie pachołka i powrót na koniec rzędu.

4. Obiegnięcie ławeczki wokoło, bieg, okrążenie pachołka i powrót na koniec rzędu.
5. Dwa przeskoki obunóż przez ławeczkę (zwrócenie uwagi na prawidłowy uchwyt rękoma ławeczki). Uwaga, ćwiczenie to warto powtórzyć, aby upewnić się, że dzieci wykonują je prawidłowo.
6. Przejście  po ławeczce z przekroczeniem przeszkody w postaci położonej w poprzek ławeczki szarfy, zeskok z ławeczki.
7.Przeciąganie się po ławeczce, bieg do szarfy, przeciągnięcie się przez szarfę od góry do dołu, okrążenie pachołka i powrót na koniec rzędu.

IV. Zakończenie

 „Rakieta”- zabawa z elementem podskoku.

 Podziękowanie dzieciom za poprawne wykonywanie ćwiczeń i za stworzenie miłej   atmosfery.

                                                                             Opracowała: Anna Surowiec

 

Scenariusz zajęcia w grupie 4 latków

Grupa wiekowa: 4 latki

Data: 28.11.2013r.

Temat: „Zagubiony miś ćwiczy dziś” – zestaw zabaw ruchowych.

           „W zabawach ruchowych radość wyrażamy

           – misiek znaleziony! – dobry humor mamy”.

Cele:

            - rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych, otwartości w sytuacjach    
              problemowych;

           - umiejętność przestrzegania kolejności wypowiedzi, świadomości     
             własnego ciała, 
dzielenia  przestrzeni z innymi osobami, nawiązywania z
             nimi kontaktu;

            - kształcenie empatii, poczucia konieczności dbania o zabawki, akceptacji,
              tolerancji i 
odpowiedzialności;

            - czerpanie radości ze wspólnej zabawy, wyzwalanie spontaniczności i chęci
              do 
działania, umożliwianie zdobywania doświadczeń twórczyh w zakresie
              ruchu;

            - wspomaganie ogólnego rozwoju społecznego i psychoruchowego.

Metody:

            - twórcze – opowieść ruchowa;

            - odtwórcze – zabawy naśladowcze, ruchy odtwarzane z pamięci i z
               wyobraźni;

            - intensyfikujące ruch – metoda zadań dodatkowych

Forma:

            - grupowa i indywidualna

Środki dydaktyczne: pluszowe misie, sylwety niedźwiedzia, strój niedźwiedzia aktora, „tunel”, chusta animacyjna,  „poduszka pomysłów”

Przebieg zajęcia:

 • Zabawy i ćwiczenia wprowadzające

1. Powitanie przy piosence „Bo w przedszkolu” (płyta CD „Razem w przedszkolu” czI). Dzieci wchodzą do sali, tworzą koło i tańczą zgodnie z naturalną dla siebie ekspresją tworząc „własne kompozycje ruchowe”.

2. „Parada misiów” – prezentacja maskotek.

 • Zabawy główne

1. „Historia zgubionego misia” – krótkie opowiadanie nauczycielki.

W opowiadaniu występuje problem, sytuacja trudna. Nauczyciel prosi o pomoc, nie wie co ma zrobić „Zaginął ukochany pluszak…”
2. 
„Poduszka pomysłów” – dzieci zgłaszają propozycje rozwiązania problemu siadając na poduszce (np.: napisać ogłoszenie, zapytać inne dzieci czy nie widziały , zapytać panie w przedszkolu, przeszukać sale, w szatni, itp.)
3. 
Poszukiwania misia w formie zabaw ruchowych z przemieszczaniem się : do innej sali, poszukiwania w szatni:

a)      zabawa bieżna „Truchcikiem”;

b)      z elem. skłonu „Może jest nisko…”;

c)      z elem. skoku „Może jest…. wysoko”;

d)      z elem. czworakowania „Zobaczmy pod stołami”;

e)      z wysokim unoszeniem kolan „Ciężki powrót”
Zabawa tropiąca „Po śladach” – do kącika przyrody.

 1. W kąciku przyrody – gawra a w niej…. smutny duży niedźwiedź z małym zagubionym Misiakiem.
 2. Rozmowa „zwierząt” z dziećmi: o przyjaźni, odpowiedzialności, o konieczności  dbania o swoje zabawki.
 3. Szczęśliwe zakończenie poszukiwań („zguba” znaleziona, problem rozwiązany).
 4. Dzieci zapraszają do wspólnej zabawy ale!.... by dotrzeć do sali muszą pokonać przeszkodę „przejście przez tunel”.
 5. Zabawa ze śpiewem w kole „Stary niedźwiedź” – zmodyfikowana (występuje chodzenie na palcach, piętach, na bokach stóp).
 6. Misie lubią skoki na trampolinie ta przyjemność ich nie  minie – zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
 7. Zanim powiemy do widzenia i cześć, po takim wysiłku trzeba coś zjeść.

 „Słodka chwila niedźwiadka Kubusia i Uszatka”, wykonanie waflowych kanapek
z miodem wieloowocowym . „Rodzinny posiłek”.

                                                                                                                                                                                                     Opracowała: Ewa Kulik

 

Mając na uwadze nieocenioną rolę aktywności fizycznej w stymulowaniu rozwoju psychoruchowego dziecka, podczas codziennej pracy z przedszkolakami wykorzystujemy metody twórcze oparte na ruchu:

 • metoda Kniessów (rozwijająca wrażliwość na piękno i estetykę ruchów);
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne (ucząca współdziałania);
 • metoda R. Labana (rozwijająca wyobraźnię, pozwalająca na wyrażanie własnej indywidualności);
 • metoda J.G. Thulina (działająca na wyobraźnię dzieci i skłania je do odtwarzania ruchem treści opowiadania).

 
2. Pobyt na powietrzu

     Przedszkolaki uwielbiają zabawy na powietrzu, a w szczególności zimę, bo tylko wtedy pada śnieg. Świat przykryty jest miękką, białą kołderką, co zachęca do białego szaleństwa.  W styczniu i lutym mogliśmy korzystać z uciech zimy- dobrze, że zdążyliśmy. Mróz nie przeszkadzał, dzieci chętnie wychodziły do ogrodu przedszkolnego i do pobliskiego parku, żeby pojeździć na "jabłuszkach", "pośmigać" na lodzie, pobiegać po śnieżnej nawierzchni slalomem między drzewami. W czasie odwilży z mokrego śniegu można było lepić bałwanki albo inne śniegowe postaci. Dzieciaki bardzo polubiły zabawy tropiące ("Po śladach", "Gdzie śpi niedźwiedź"). Z radością bawiły się śnieżkami rzucając: jak najwyżej, jak najdalej i do celu. Zbijały śnieżne kule rakietą tenisową. Ćwiczyły rzuty i chwyt łapiąc wirujące w powietrzu śnieżynki. Sypki śnieg nadawał się do zjeżdżania na sankach i tworzenia saneczkowych zaprzęgów. Można było położyć się na "puchowej pierzynce" i wyczarować  przecudnej urody aniołki i orzełki.

Zabawy na śniegu dostarczyły dzieciom nie tylko dużej dawki ruchu, ale również wiele radości. Świadczyły o tym uśmiechnięte buzie, a wesołe okrzyki potwierdzały, że wszyscy świetnie się bawili.

3. Aerobic

      W naszym przedszkolu przywiązujemy  wagę do aktywnego spędzania czasu przez dzieci już od najmłodszych lat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przedszkolaków w okresie ferii zimowych prowadziłyśmy zajęcia z aerobicu. Każdego dnia nauczycielki przygotowywały zestaw ćwiczeń, pomoce i muzykę.

Podczas zabaw przy muzyce dzieci doskonaliły poczucie rytmu, koordynację, równowagę, kształtowały kreatywność w sferze ruchowej, poprawiły zdolność koncentracji oraz wyzwalały potężne dawki pozytywnej energii.

Poziom trudności wykonywanych ćwiczeń był dostosowany do wieku dzieci. Ćwiczenia przy muzyce pozwalały dzieciom nieśmiałym, nadmiernie wrażliwym zapomnieć o swoich słabościach.

Dzięki tej formie ruchu promowałyśmy zdrowy tryb życia u dzieci, uczyłyśmy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania.

4. Inne podejmowane działania 

 • Udział przedszkolaków w wycieczkach połączonych z aktywnym ruchem na powietrzu np. wycieczka do Białostockiego Muzeum Wsi, do lasu, do parku „Planty”.
 • Publikacja   nauczycielek: Ewy Kulik i Ewy Gubały w  Podlaskich Wieściach  Oświatowych Nr 1 styczeń 2014  na temat: „Gimnastyka dla szkraba – to nie tylko zabawa”.
<<< Powrót
Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45 "Chatka Kilkulatka"

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Rekord dla Niepodległej
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Twój adres e-mail:
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Rekord dla Niepodległej |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
RODO |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom