Ramowy rozkład dnia
w Przedszkolu Samorządowym Nr 45 w Białymstoku
  

 

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 17:30

 

Podstawę Programową realizujemy w godzinach 7:30 – 12:30

 

Godziny realizacji

Realizowane treści

6:30 – 7:30

 

Schodzenie się dzieci.

Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci.

7:30 – 12:30

Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego.

Nie mniej  niż 1 h

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Nie mniej niż:

1. 1 h dzieci starsze

2. 1 h 15 min dzieci młodsze

Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne. Ćwiczenia dla przedszkolaków z elementami kinezjologii edukacyjnej i poprawiające widzenie.

Nie więcej niż 1 h

Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Zajęcia ruchowe z użyciem przyborów i sprzętów.

Nie mniej  niż 2 h

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.

12:30 – 17:30

Tworzenie  warunków do efektywnego wspierania dziecka; zaspakajanie  potrzeb rozwojowych.

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe.

Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Aktywność własna dzieci.

Czynności porządkowo-gospodarcze, omówienie wydarzeń dnia.

 

Stałe czynności w ciągu pobytu dzieci w przedszkolu

8:30

Śniadanie

 

Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia.

Data i podpis Dyrektora

11:30 – 12:00

Obiad

 

 

14:00

Podwieczorek

12:00 – 14:00

Poobiedni odpoczynek

grupy dzieci 3 i 4 letnich

         

 

 


Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr. 45

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6
(dawna ul. 27 Lipca 8)

15 - 182 Białystok

tel. 85 675 04 00

Jak do nas trafić
Twój adres e-mail:
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu
Wizytówka przedszkola |
Ćwiczyć każdy może - Przedszkole w ruchu |
Niedźwiadki |
Zajączki |
Jeżyki |
Wróbelki |
Wiewórki |
Z życia przedszkola |
Kontakt
Strony Internetowe Białystok
Created by Rutcom